Kora Zwycięzca

kotka syberyjska Kora/ golden siberian female

Hodowla - Koty Syberyjskie

Kotka Syberyjska / Siberian golden female